İhale No: 002/2019
Kurum: Alayköy Belediyesi
İşin Konusu: 1 adet 2001 model ve üzeri Yükleyici Araç Alımı
Kapanış Tarihi ve Saati: 30/09/2019 Saat : 14:30
Şartname Bedeli: 200.00 TL (KDV dahil)

 

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.

4-Teminat mektubu, en az 45 gün süreli ve bitiş süresi en az 14/11/2019 tarihli olmalıdır.

5-İhale Değerlendirme  komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

5- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak katılımcıların ihaleye katılabilmesi için   Alayköy  Belediyesi  veznesine  yatırılacak  200.00TL karşılığında   makbuz ve ihale cd dosyasını almaları gerekmektedir.