İhale No          :006/2018

Kurum            :Alayköy Belediyesi

İşin Konusu     :Bir adet 2.El Çöp Kamyonu Araç alımı.

Kapanış Tarihi ve Saati : 03/01/2019 Saat : 12:00

Şartname Bedeli :200.00 TL (KDV dahil)

 

Not:

 

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.

4-Teminat mektubu, en az 45 gün süreli ve bitiş süresi en az 18/02/2019 tarihli olmalıdır.

5-İhale Değerlendirme  komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

5- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.