İhale No :003/2017
Kurum :Alayköy Belediyesi
İşin Konusu :Bir adet 4×4 Çift Kabin (Pick- Up) Araç alımı.
Kapanış Tarihi ve Saati : 10/08/2017 Saat : 12:00
Şartname Bedeli :100.00 TL (KDV dahil)

 

Not:
1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır
3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.
4-Teminat mektubu, en az 25/09/2017 tarihli olacaktır.
5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)
6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak katılımcıların ihaleye katılabilmesi için Alayköy Belediyesi veznesine yatırılacak 100.00TL karşılığında makbuz ve ihale cd dosyasını almaları gerekmektedir.