İhale No : 005/2018

İhale Makamı : Alayköy Belediyesi

İşin Konusu : Alayköy Belediyesi Fitness Salonu Spor Malzemesi Alımı İhalesi için, Açık İhale Usulü çerçevesinde teklif kabul edilecektir

Geçici Teminat : 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 86 altında yapılan “Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü”nde belirtilen teminat miktarları geçerli olacaktır. Geçici Teminat olarak, yalnız 39/200l sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/200l sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları ve/veya Alayköy  Belediyesi’ne  yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubunun süresi 45 (kırk beş) günden az olmayacaktır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
   
İhale Dosyası Bedeli : 300 TL(KDV Dahil)
   
İhale Şartları : 1.    İhale dosyası, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 300 TL (nakit veya günlük çek) karşılığında en  geç 16 Mayıs 2018,  Çarşamba  günü mesai bitimine kadar, Alayköy Belediyesi’nden temin edilebilir. Teklifler en geç 17 Mayıs 2018,  Perşembe günü saat 12.00’ye kadar Alayköy Belediyesi teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.

2.    İhale dosyası ve ihale dokümanlarına www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak Katılımcıların ihaleye katılabilmesi  için ihale CD dosyasını  Belediyeden almaları gerekmektedir.

3.    Bu İhaleye teklif verecek olanlar, şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemeler ile ilgili numune, broşür, katalog ve şartname gereği istenilen tüm belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.    İhale Değerlendirme Komisyonu, en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.

5.    Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.