Tahmini ihale bedeli; 1,079,038.79 TL (KDV hariç)

İhale No : 011/2017

İhale Makamı : Alayköy Belediyesi

İşin Konusu : Alayköy Belediyesi Asfaltlama Projesi 2017 ihalesi için, Açık İhale Usulü çerçevesinde teklif kabul edilecektir.

Geçici Teminat : 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 86 altında yapılan “Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü”nde belirtilen teminat miktarları geçerli olacaktır. Geçici Teminat olarak, yalnız 39/200l sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/200l sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları ve/veya Alayköy Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubunun süresi 45 (kırk beş) günden az olmayacak şekilde, bitiş süresi en az 13/01/2018 tarihli olmalıdır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dosyası Bedeli : 1,000.00 TL(KDV Dahil)

İhale Şartları : 1. İhale dosyası, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 1,000.00 TL(nakit veya günlük çek) karşılığında en geç 04 Aralık 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Alayköy Belediyesi’nden temin edilebilir. Teklifler en geç 07 Aralık 2017, Perşembe günü saat 12.00’ye kadar Alayköy Belediyesi teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.
2. İhale dosyası ve ihale dokümanlarına www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için ihale CD dosyasını Belediyeden almaları gerekmektedir.
3. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
4. Bu İhaleye teklif verecek olanlar, şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemeler ile ilgili numune, broşür, katalog ve şartname gereği istenilen tüm belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5. İhale Değerlendirme Komisyonu, en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.
6. Bu ihaleye Teklif verecek müteahhitlerin, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği; İnşaat Encümeni’ne kayıtlı I. II. ve III. Sınıfa kadar Teknik İşler karnesine sahip müteahhitler katılabilir.


İhale Dosyası indir