İhale No          :001/2020

Kurum            :Alayköy Belediyesi

İşin Konusu    :1 adet yeni (sıfır) havuz Tipi 2 dingil Araç taşıyıcı dorse(lowbad) araç

1 adet 2005 model ve üzeri  paletli ekskavatör araç

Kapanış Tarihi ve Saati : 05/03/2020  Saat : 14:30

Şartname Bedeli :300.00 TL (KDV dahil)

Not:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat mektupları geçerli olacaktır.

4-Teminat mektubu, en az 45 gün süreli ve bitiş süresi en az 19/04/2020 tarihli olmalıdır.

5-İhale Değerlendirme  komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

5- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak katılımcıların ihaleye katılabilmesi için   Alayköy  Belediyesi  veznesine  yatırılacak  300.00TL karşılığında  makbuz ve ihale cd dosyasını almaları gerekmektedir.

 

                       

ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI