İhale No          :001/2019 Araç Alımı İhalesi

Kurum            :Alayköy Belediyesi

İşin Konusu     :1 adet yeni (sıfır) havuz Tipi 3 dingil damperli dorse araç
1 adet 2007 model ve üzeri çekirge kamyon(Kendinden Yükleyici)
1 adet 2014 model ve üzeri salon araç

Kapanış Tarihi ve Saati : 03/06/2019 Saat : 13:30

Şartname Bedeli :200.00 TL (KDV dahil)

 

Not:

 

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat
mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu )
ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile
birlikte verecektir.
2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve
Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır
3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat
mektupları geçerli olacaktır.
4-Teminat mektubu, en az 45 gün süreli ve bitiş süresi en az 18/07/2019 tarihli olmalıdır.
5-İhale Değerlendirme komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde
değildir.
5- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak
katılımcıların ihaleye katılabilmesi için Alayköy Belediyesi veznesine yatırılacak 200.00TL
karşılığında   makbuz ve ihale cd dosyasını almaları gerekmektedir.