1- Alayköy Belediyesi ‘’Yılmazköy İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi’’ için teklif kabul edecektir.
2- Proje ve teknik Şartname,  mesai saatleri içinde 250.00 TL karşılığında Alayköy Belediyesi’nden  temin edilebilir.
3- Proje; yaklaşık 5,730 metrelik,mevcut asbest(AC-asbestos cement) su borularının iptal edilerek yeni yüksek yoğunluklu Polietilen(HDPE-100) su hatlarının döşenmesi ve hane bağlantıları işlemlerini kapsamaktadır.
4- Geçici Teminat % 5 düzeyinde olup, süresi en az 45  gün olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
5- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları geçerli olacaktır.
6- Teminat olarak Banka Teminat Mektubu veya Alayköy Belediye veznesi’ne yatırılacak para karşılığı makbuz geçerli olacaktır.
7- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/1998 Sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik işler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Bu ihaleye I, II, III, IV sınıfa kadar Müteahhitler katılabilir. Ayrıca Müteahhitler sınıfı karnesi fotokopisi teklifle birlikte sunulacaktır.
8- Alayköy Belediye Meclisi, en düşük ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
9- Verilecek  teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
10- Teklifler, en geç 16 Eylül 2010, Perşembe, saat 14.00’e kadar Alayköy Belediyesi ihale  kutusuna atılmalıdır.

   ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI