Coğrafi bilgi sistemine geçiş sistemine geçiş çalışmalarımız devam etmekte olup 2014 yılının ilk yarısında tam anlamıyla işlerlik kazanacaktır.Bu çalışmalarımız neticesinde halkımız belediyemizin web sayfasından  Kent Bilgi Sistemi linkine tıklayarak beldemiz içerisinde herhangi bir yerin tüm kadastral bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

Kent Bilgi Sisteminden Beklentilerimiz

  • Öncelikle ve özellikle Belediyenin mevcudiyet sebebi olan kenti ve kente ait bilgileri kayıt altına almak,
  • Belediye hizmetlerinin tanınması, izlenmesi,planlanması,yönetilmesi,yönlendirilmesi ve kontrol altında,
  •  Tapu ve kadastro ile bilgi alışverişi sağlanarak taşınmazlarla ilgili bilginin kontrol altına alınmasının temini,
  •  Altyapı planlaması ve sistemlerin daha iyi işletilmesi,
  •  Belediye vatandaş ilişkileri çerçevesinde mükellefe gerekli olan paylaşılabilir her türlü bilginin doğru,hızlı ve rahat sunulması,
  • Belediyemize ait imar,kadastral ve adres bilgilerinin vatandaşlarımızla paylaşılması,
  • Kaçak yapılaşmanın kontrolü.

Leave a Reply