Tahmini ihale bedeli; 353,981.00 TL (KDV hariç)

İhale No : 001/2017

İhale Makamı : Alayköy Belediyesi

İşin Konusu : Alayköy Sanayi Bölgesi Kentsel Tasarım Ve Ağaçlandırma Projesi ihalesi için, Açık İhale Usulü çerçevesinde teklif kabul edilecektir.

Geçici Teminat : 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 86 altında yapılan “Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü”nde belirtilen teminat miktarları geçerli olacaktır. Geçici Teminat olarak, yalnız 39/200l sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/200l sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları ve/veya Alayköy Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubunun süresi 45 (kırk beş) günden az olmayacak şekilde, bitiş süresi en az 11/07/2017 tarihli olmalıdır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dosyası Bedeli : 300 TL(KDV Dahil)

İhale Şartları :

1. İhale dosyası, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 300 TL(nakit veya günlük çek) karşılığında en geç 02 Haziran 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar, Alayköy Belediyesi’nden temin
edilebilir. Teklifler en geç 16 Haziran 2017, Cuma günü saat 12.00’ye kadar Alayköy Belediyesi teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.

2. İhale dosyası ve ihale dokümanlarına www.alaykoybelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Ancak Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için ihale CD dosyasını Belediyeden almaları
gerekmektedir.

3. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

4. Bu İhaleye teklif verecek olanlar, şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve
şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemeler ile ilgili numune, broşür, katalog ve şartname gereği istenilen tüm belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. İhale Değerlendirme Komisyonu, en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.

6. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7. Bu ihaleye Teklif verecek müteahhitlerin, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği; İnşaat Encümeni’ne kayıtlı I. II. III.ve IV.
Sınıfa kadar Teknik İşler karnesine sahip müteahhitler katılabilir.

Dosyaları indir

New İhale

Leave a Reply