TÜZÜKLER
Eğlence Resmi ve Eğlence İzin Harcı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle    
Belediye Meclisinin Çalışma Usülü Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Alım Satım Resimleri Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Ağıllar ve Hayvanlar Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
İşyerlerinin çalışma koşullarını denetleyen tüzük Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
İçme suyu tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
İlan,Reklam ve Levha Resmi Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
İşyeri bulundurma harcı tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Kesimhane ve Et Taşıma Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Kolluk tüzüğü 2008 Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Mali işler tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Otel İşletme İzni ve Resimleri Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Panayır ve Festival Harcı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Sağlık resmi tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Seyyar Satıcılık Harcı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Temizlik ve şehir aydınlatma resmi tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Tente-Siper ve Saçak Düzenleme Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Vidanjör Ücreti Tüzüğü asıl Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Yer İşgal Harcı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Yol Harcamalarına Katılma Payı Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Yol ve Trafik Düzenleme Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
Yurt Dışı Bel.İlişkiler Tüzüğü Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle

 

YASALAR

51-1995 Belediyeler Yasası Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle
65-2007 Belediye Personel Yasası Güncellenme Tarihi 14-07-2009 Yükle

 

FORMLAR

İŞYERİ İZİN FORMU Güncellenme Tarihi 16-07-2009 Yükle
YAŞLILARA ÖZEL HİZMET BİRİMİ BAŞVURU FORMU Güncellenme Tarihi 16-07-2009 Yükle
ÖZEL REKLAM TABELASI DİKMEK İÇİN DİLEKÇE Güncellenme Tarihi 16-07-2009 Yükle