ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

50/1995 Sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca, Alayköy Belediyesi hudutları dâhilinde 2010 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) Vergilerini belirlemiş ve tahsile başlamıştır.

İlgililer, 2010 yılı vergi borçlarının birinci taksitini 30 Nisan 2010, ikinci taksitini ise 30 Eylül 2010 tarihine kadar Alayköy Belediyesi’ne ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca Emlak Vergisi yükümlüsünün arsa veya arazisindeki yeni bir gelişmeyi (inşaatı) Belediyemize bildirmesi yasal bir zorunluluktur. İçerisinde gelişme olan Emlak’ın yeni şekli ile mülk belgesi (Koçan / satış senedi)’nin sunulması esastır. Su ve Elektrik bağlanmış Konut ve İşyerinin de beyan edilmemesi yasal suçtur.

Tespiti halinde Belediyenin söz konusu vergiyi geriye dönük tahsil etme hakkı vardır.

Yukarıda belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacaktır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI